Att studera på Komvux

Nedan har du två länkar för vuxenutbildningar i våra angränsande kommuner.

Borås: www.brvux.se

Svenljunga: https://open24.ist-asp.com/svenljunga/vux/Vux/Start

Vill du ansöka? Ansökan finns här Vård och Omsorg

Utbildning för vuxna inom industri förkunskapskrav är Svenska SFI C

Vem kan läsa på Komvux

Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. Enligt Förordning om vuxenutbildning vänder den sig till den som saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till. Det innebär att du inte kan läsa kurser på Komvux som du redan har minst betyget godkänt (G resp. E) i. Vill du höja ditt betyg får du istället göra en prövning i kursen.

Heltid eller deltid?

Du kan bedriva dina studier på heltid eller deltid. Undervisningen kan genomföras både skolförlagt och på distans. Detta beror på vilka kurser du väljer att läsa. Vilken studieform som är lämplig för dig planerar du tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare (SYV). Alla som studerar på Komvux har en individuell studieplan.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Magnus Claesson
TEL: 0325- 57 65 25

Vad innebär det att studera på Komvux?

På Komvux läser du grundskole- och/eller gymnasiekurser, men ofta under en mer koncentrerad tid. Det innebär att tempot är högre och det ställer större krav på dig som studerande. Det är därför viktigt att du är motiverad och att du tar ansvar för dina studier. Detta avser såväl skolförlagda studier (när du läser på plats) som studier på distans. Oavsett vilken skolform du väljer så är kraven desamma.

När du studerar på Komvux har du möjlighet att söka studiemedel från CSN. Studieresultaten är en direkt följd av arbetsinsatsen och påverkar dina möjligheter till fortsatta studiemedel. Du kan läsa mer om studiefinansiering på www.csn.se.

Under flikarna Grundläggande vuxenutbildning och Gymnasial Vuxenutbildning finner du mer information om vad Tranemo erbjuder.