Elevkår

TGE – Tranemo Gymnasieskolas Elevkår

Tranemo Gymnasieskolas Elevkår

Du har just hamnat på elevkårens sida. Vi har också en egen hemsida som du är välkommen att besöka. En elevkår är en demokratisk organisation skapad av elever, för elever. Vi finns till på skolan för att öka gemenskapen på skolan, samt utnyttja raster och håltimmar på bästa sätt. Vi tror att man får bättre studieresultat om man samtidigt har roligt i skolan! Om du går på Tranemo Gymnasieskola, missa inte att bli medlem i elevkåren som finns på plats.

Kontakt

TGE
Kontakta elevkåren
Elevkårens hemsida
Elevkårens Facebooksida

Ordförande
Simon Wernerhag

Vice ordförande
Lisa Johansson

Evenemangsansvarig
Jennifer Johansson

Medlemsansvarig
Rebecka Merkel

Sekreterare
Ellen Felixson

Marknadsföringsansvarig
Constance Parsons

Föreningsansvarig
Alicia Gustavsson

Ekonomiansvarig
Haris Cehic

Utvärderingsansvarig
Christoffer Sandqvist

Företagssamordnare
Maja Lundgren

Det går självklart jättebra att ta kontakt med någon av oss direkt men det går även bra att skicka ett mail till oss på tgelevkar@hotmail.com