Introduktionsprogrammen

Programmen är till för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Målet är att på bästa sätt förbereda dig för studier på ett nationellt gymnasieprogram eller att hjälpa dig till annan utbildning eller arbete.

 

Preparandutbildning

Utbildningen ska ge behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram och pågå högst ett år. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad. Även den som är behörig för yrkesprogram men som vill ha en behörighet till högskoleförberedande program kan gå preparandutbildning.

Kontakt

IM-samordnare
Annika Persson
TEL: 0325- 57 65 32

Studie- och yrkesvägledare
Charlotta Paulsson
TEL: 0325- 57 65 03

 

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Detta är tänkt för dig som är inriktad på ett speciellt yrkesprogram och var nära att bli behörig. På Tranemo gymnasieskola läser du tillsammans med eleverna på ditt valda yrkesprogram. Du får extra stöd och hjälp i den eller de grundskolekurser där du saknar betyg.

Du ansöker till IMPRO-platser. Om du söker ett yrkesprogram, men är osäker på om du blir behörig kan det var klokt att söka IMPRO i andra hand.

Behörighetskrav till IMPRO:

Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk
+ engelska eller matematik + 4 ämnen eller engelska
+ matematik + 3 ämnen. Inriktningen är sökbar i hela Sjuhärads kommunalförbund.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är till för dig som saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Du ska få möjligheten att få mer kunskap om ett eller flera yrken eller gymnasieprogram som intresserar dig. Du går en yrkesinriktad utbildning som ska hjälpa dig när du i framtiden söker arbete eller studerar på ett nationellt program.

På Tranemo gymnasieskola utformas utbildningen individuellt efter dina behov och du söker därmed inte till yrkesintroduktion. Din studieplan utformas innan skolstart i samråd med dig, dina föräldrar, IM-samordnare samt gymnasieskolans SYV (studie- och yrkesvägledare).

Individuellt alternativ

Detta är tänkt för dig som har särskilda behov och kanske behöver extra mycket hjälp för att
kunna nå gymnasieskolan. Du ska få en utbildning anpassad efter vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du önskar och har behov av. Målet är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, hitta en annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.
Utbildningen anpassas efter varje enskild elevs behov.

Innan skolstart planerar vi dina studier på IM. Har du frågor så kontakta oss gärna!