Introduktionsprogrammen

Programmen är till för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Målet är att på bästa sätt förbereda dig för studier på ett nationellt gymnasieprogram eller att hjälpa dig till annan utbildning eller arbete.

 

Kontakt

IM-samordnare
Annika Persson
TEL: 0325- 57 65 32

Studie- och yrkesvägledare
Charlotta Paulsson
TEL: 0325- 57 65 03

 

Programinriktat val (IMV)

Från och med 1 juli 2019 gäller följande:

Programmet är tänkt för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Du läser en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och tanken är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. Du kan läsa Programinriktat val både mot yrkesprogram och högskoleförberedande program.

1. Programinriktat val mot högskoleförberedande program (IMV)

På Tranemo Gymnasieskola är Programinriktat val mot högskoleförberedande program ej sökbar men kan anordnas för enskild elev. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och vill bli behörig snabbt.

Behörighetskrav:
Eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

  • engelska eller matematik + minst 4 andra ämnen
  • eller engelska +matematik + minst 3 andra ämnen

Din studieplan utformas innan skolstart i samråd med dig, dina vårdnadshavare, IM-samordnare samt Tranemo Gymnasieskolas SYV (studie- och yrkesvägledare).

2. Programinriktat val mot yrkesprogram (IMV)

På Tranemo Gymnasieskola är Programinriktat val mot yrkesprogram sökbar. Detta är en möjlighet för dig som är inriktad på ett speciellt yrkesprogram och var nära att bli behörig. Tanken är att du så snart som möjligt ska klara de betyg du saknar. På Tranemo Gymnasieskola läser du tillsammans med eleverna på ditt valda yrkesprogram. Du får extra stöd och hjälp i den eller de grundskolekurser du saknar betyg.

Om du söker ett yrkesprogram men är osäker på om du blir behörig kan det vara klokt att söka IMV i andra hand.

Behörighetskrav till IMV:                                                                                                                                                                                      Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk och
+ engelska eller matematik + minst 4 andra ämnen eller
+ matematik + minst 3 andra ämnen.

På Tranemo Gymnasieskola är IMV sökbart på följande yrkesprogram:

Bygg och Anläggningsprogrammet (BA)

El- och energiprogrammet (EE)

Industritekniska programmet (IN)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Inriktningen IMV är sökbar i hela Sjuhärads kommunalförbund.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion är till för dig som saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning som kan underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev.

Du får möjligheten att få mer kunskap om ett eller flera yrken som intresserar dig. Du får undervisning i skolan men du gör även praktik på en eller flera arbetsplatser. Du kan läsa en del kurser tillsammans med eleverna på nationellt yrkesprogram. Du får också möjlighet att läsa de ämnen du behöver för att bli behörig att söka ett nationellt yrkesprogram.

På Tranemo gymnasieskola utformas utbildningen individuellt efter dina behov och du söker därmed inte till Yrkesintroduktion. Din studieplan utformas innan skolstart i samråd med dig, dina föräldrar, IM-samordnare samt gymnasieskolans SYV (studie- och yrkesvägledare).

Individuellt alternativ (IMA)

Utbildningen är tänkt för dig som kanske behöver extra mycket hjälp för att kunna nå gymnasieskolan. Du får en utbildning anpassad efter vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du önskar och har behov av.

Målet är att du ska gå vidare till Yrkesintroduktion, hitta en annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Utbildningen utformas individuellt efter dina behov och du söker därmed inte till Individuellt alternativ. Din studieplan utformas innan skolstart i samråd med dig, dina föräldrar, IM-samordnare samt gymnasieskolans SYV (studie- och yrkesvägledare).

Språkintroduktion (IMS)

Utbildningen är tänkt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Du ska på bästa sätt förberedas för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat introduktionsprogram.

Utbildningen utformas individuellt efter dina behov och du söker därmed inte till Språkintroduktion. Din studieplan utformas innan skolstart i samråd med dig, dina föräldrar, IM-samordnare samt gymnasieskolans SYV (studie- och yrkesvägledare).

Innan skolstart planerar vi dina studier på IM. Har du frågor så kontakta oss gärna!