APL och Lärling

Information, dokument och blanketter för APL och lärling

Här finns nyttig information och användbara dokument i samband praktikutbildning. På respektive länkar nedan får du tillgång till materialet. Viktigt. För att kunna ta del av informationen krävs att acrobat-reader finns installerad på din dator.

 »Till handledare
 »Till elever