Bygg- och anläggningsprogrammet

Programmet är ett yrkesprogram och vänder sig till dig som vill arbeta inom byggbranschen som träarbetare (byggnadssnickare), betongarbetare, murare eller plattsättare.

Bygg

Det allra senaste till ditt förfogande

Vårt samarbete med arbetslivet gör så att du får kunskaper som är aktuella och som stämmer med verkligheten ute på byggarbetsplatserna.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du får komma ut på nybyggen eller renoveringar. Du får praktiskt tillämpa de kunskaper du lärt dig i skolan samt möta verkligheten ute på olika arbetsplatser. Under år 2 är du ute två dagar per vecka och under år 3 är du ute tre dagar. Dina kontakter med arbetslivet är också bra att ha när du söker en lärlingsplats efter utbildningen.

Yrkesinriktningar

Husbyggnad; Murare, Träarbetare, Betongarbetare.

 

Kontakt

Lärare byggämnen
Krister Berghällen
TEL: 0325- 57 65 24

Lärare byggämnen
Claes Lid
TEL: 0325- 57 65 24

 

Du kan fortsätta studera

Vi erbjuder dig möjligheten att läsa de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan.

Här hos oss!

Hos oss får du en bra, modern utbildning. Du får bland annat göra studiebesök och en mängd andra roliga aktiviteter. Du kommer att gå i en liten klass med stor gemenskap och du har tillgång till kompetenta, erfarna och engagerade lärare. Under ditt första år kommer du att få tillverka små hus som vi sedan levererar till beställaren. Programmet har bra kontakt med byggföretagen i trakten. Detta gör att dina möjligheter till ett arbete efter skolan är stora.

Poängplaner

Poängplan är en förteckning över alla de kurser du kommer att läsa under din gymnasietid.