El- och energiprogrammet

Programmet är ett yrkesprogram och vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer och system för automatiserad produktion. På Tranemo Gymnasieskola erbjuds 10 platser per år skolförlagt med vanlig APL (praktik).

 

Automation

Du lär dig maskiner och utrustningar som har avancerade styrsystem. Du får lära dig att installera, programmera, övervaka och utföra underhåll på maskiner och utrustningar. Du utbildar dig till att arbeta med installation, drift och underhåll av industriers elanläggningar och maskiner. Inriktningen leder till arbete som automations- eller serviceelektriker.

 

Kontakt

Lärare

Mathias Andersson

TEL: 0731-48 32 41

Lärare
Stefan Dursjö

 

Elteknik

Du får kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm, samt TV- och datanät. Din yrkespraktik gör du på industri- eller elektriska installationsföretag. Utbildningen leder till arbete som elektriker inom installation eller eldistribution. Andra yrken kan exempelvis vara hiss- eller larmtekniker.

Du kan fortsätta studera

Vi erbjuder dig möjligheten att läsa de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan.

Här hos oss!

Hos oss får du en modern utbildning. Du får bland annat göra studiebesök på ortens större industrier. Du kommer att gå i en liten klass med stor gemenskap och du har tillgång till kompetenta, erfarna och engagerade lärare. Utbildningen sker skolförlagt i kombination med APL (praktik). Programmet har bra kontakt med elföretagen i bygden och har en väl fungerande APL-verksamhet.

Poängplaner

Poängplan är en förteckning över alla de kurser du kommer att läsa under din gymnasietid.