Personal

Personalförteckning Tranemo Gymnasieskola. Du kan få information om personals e-postadresser genom att klicka på namnet. Vill du se lärarens schema klicka på lärarens signatur, se i tabellen nedan. Du hittar också schemat under fliken ’Nyttolänkar’ i menyn längst upp.

 

Tranemo Gymnasieskola
Namn Befattning / Ämne Arbetsrum Telefon
Skolledning
Andersson, Roland Gymnasiechef/rektor HP 203 57 65 09
Claesson, Magnus Bitr. rektor SFI/SYV/Komvux 110 57 65 25
Egbo, Sven-Olof Bitr. rektor YP / lärlingssamordnare 202 57 65 01
Persson, Annika Bitr. rektor IM / samordnare IM Medborgarhuset 57 65 32
Ramsing, Christofer Planeringsledare 204 0731-48 32 04
Administration
Claesson, Catharina Skoladministratör 208 57 65 07
Jarl, Marianne Skoladministratör 207 57 65 00
Wensby, Hanna Skoladministratör 204 57 65 02
Bibliotek
Lindqvist, Sarah Bibliotekarie 166 57 65 20
Elevhälsa
Palm Annerstedt, Caroline Skolsköterska Medborgarhuset 57 65 06
Kwiatkowska-Bularz, Agata Skolläkare
Snygg, Jessica Kurator Medborgarhuset 57 65 14
Husmor/kök
Hessmer, Monica Måltidsansvarig Medborgarhuset 57 65 26
IT
Cocked, Jan IT-ansvarig 128A 57 65 46
IM-samordnare
Persson, Annika IM-samordnare Medborgarhuset 57 65 32
Lärcentrum och lärling
Egbo, Sven-Olof Lärlingssamordnare 203 57 65 01 / 0766-43 06 40
Specialpedagog
Magito, Anki Specialpedagog Medborgarhuset 57 65 21
SYV
Paulsson, Charlotta Studie-och yrkesvägledare 110A 57 65 03
Claesson, Magnus Studie-och yrkesvägledare 110 57 65 25
Vaktmästare
Grundén, Johannes Vaktmästare  122 57 65 04
Lärare
Axell, Ludvig Industri-ämnen AXL 136 57 65 16
Alvarez Björk, Ana Sp, sv ALV 253 57 65 12
Amin, Thanaa Sva, en AMN 168 57 65 23
Amin, Zaid Modersmål, ma AMI 142 57 65 17
Andersson, Doris Sfi AND SFI 57 65 37
Andersson, Mathias El-ämnen ANM 133 57 65 41
Berghällen, Krister Bygg-ämnen BEK Bygg 57 65 24
Bergsten, Björn Bild BEB 0705768633
Bernodt, Eva Sv, re, fi BEE 253 57 65 12
Dahlqvist, Anneli SFI DAT SFI 57 65 37
Dursjö, Stefan El-ämnen DUÖ 133 57 65 41
Edvardsson, Ann-Sofie Sv, sp EDA 253 57 65 12
Edvardsson, Per Ek-ämnen EDN 149 57 65 28
Ekdahl, Torben En, sv EKL 247 57 65 13
Ekros, Lars Sh, ge EKS 241 57 65 15
Elofsson, Susanne Vård-ämnen ELS K-161 57 65 22
Emanuelsson, Peter Sva, idh EMN 168 57 65 23
Fogelström, Christoffer Hi, en FOM 247 57 65 13
Hartman, Katarina Te-ämnen, uf HAN 142 57 65 17
Hellberg, Catharina En, fr HEG 247 57 65 13
Hjertén, Patrik Ek-ämnen HJN 149 57 65 28
Hermansson, Elias Sve, sva, eng HSN 154 57 65 19
Johansson, Anette Ma, bi JOA 142 57 65 17
Jonsson, Kenneth Vo-ämnen KJO K-161 57 65 22
Johansson, Madeleine Sh, hi JON 150 57 65 18
Josefsson, Markus Industri-ämnen MJO 136 57 65 16
Kaas, Malin Re, hi UBT 154 57 65 19
Karlsson, Mikael Id, re KAN 241 57 65 15
Karlsson, Tobias Sv, hi CAT 253 57 65 12
Karp Alf, Kerstin Sv, en ALF SFI 57 65 37
Kocan, Senabija Ps, nk, ped KON 168 57 65 23
Litzell, Margaretha Vo-ämnen LIL K-161 57 65 22
Lid, Claes Bygg-ämnen LID Bygg 57 65 24 
Magnusson, Emelie Sva, re MOE 168 57 65 19
Mörfeldt, Camilla Sh, bi MÖT 150 57 65 18
Nielsen, Carolina Sva, sl NIN 168 57 65 23
Nilsson, Hanna Sva, en NIL 154 57 65 19
Fält, Nilsson, Jennie Ma, id FNN 168 57 65 23
Nordqvist, Adam Sh NOT 133 57 65 13
Ochoa-Echevarria, Juan-José Musik OEA Kulturskolan
Olsson, Mats Ma, fy OLM 142 57 65 17
Said, Farida Modersmål KAM 154 57 65 19
Salwèn, Irma Bi, fy, ke, nk SAW 154 57 65 19
Scholutz, Skoglund, Caroline En, sv SCZ 247 57 65 13
Svensson, Gunvor Sfi GUN SFI 57 65 37
Stensson, Ann-Louise Sfi STA SFI 57 65 37
Svensson, Sören Ma, fy SVN 142 57 65 17
Walther, Susanne Ty, en WAR 247 57 65 13
Weiner, Lars Ma, fy WER 142 57 65 17
Vernersson, Per Ek-ämnen VEN 150 57 65 28
Wireklev, Kathleen Ma, ke WIV 150 57 65 18
Öberg, Alexander Id, bi, nk NIO 150 57 65 18
Östberg, Marica Nk, bi, ge ÖSG 150 57 65 18
Café Stenen
Valbrant, Berit Innehavare 57 65 10
Olsson, Bibi 57 65 10