Personal

Personalförteckning Tranemo Gymnasieskola. Du kan få information om personals e-postadresser genom att klicka på namnet. Vill du se lärarens schema klicka på lärarens signatur, se i tabellen nedan. Du hittar också schemat under fliken ’Nyttolänkar’ i menyn längst upp.

 

Tranemo Gymnasieskola
Namn Befattning / Ämne   Arbetsrum Telefon
Skolledning
Andersson, Roland Gymnasiechef/rektor HP   203 57 65 09
Claesson, Magnus Bitr. rektor SFI/SYV/Komvux   110 57 65 25
Egbo, Sven-Olof Bitr. rektor YP / lärlingssamordnare   202 57 65 01
Persson, Annika Bitr. rektor IM / samordnare IM   Medborgarhuset 57 65 32
Ramsing, Christofer Planeringsledare   204 0731-48 32 04
Administration
Claesson, Catharina Skoladministratör   208 57 65 07
Jarl, Marianne Skoladministratör   207 57 65 00
Wensby, Hanna Skoladministratör   204 57 65 02
Bibliotek
Lindqvist, Sarah Bibliotekarie   166 57 65 20
Elevhälsa
Palm Annerstedt, Caroline Skolsköterska   Medborgarhuset 57 65 06
Kwiatkowska-Bularz, Agata Skolläkare    
Snygg, Jessica Kurator   Medborgarhuset 57 65 14
Husmor/kök
Hessmer, Monica Måltidsansvarig   Medborgarhuset 57 65 26
IT
Cocked, Jan IT-ansvarig   128A 57 65 46
IM-samordnare
Persson, Annika IM-samordnare   Medborgarhuset 57 65 32
Lärcentrum och lärling
Egbo, Sven-Olof Lärlingssamordnare   203 57 65 01 / 0766-430640
Specialpedagog
Magito, Anki Specialpedagog   Medborgarhuset 57 65 21
SYV
Paulsson, Charlotta Studie-och yrkesvägledare   110A 57 65 03
Claesson, Magnus Studie-och yrkesvägledare, Vux   110 57 65 25
Vaktmästare
Grundén, Johannes Vaktmästare    122 57 65 04
         
         
Lärare
Alvarez Björk, Ana Sp, sv ALV 253 57 65 12
Amin, Thanaa Sva, en AMN 168 57 65 23
Amin, Zaid Modersmål, ma AMI  142 57 65 17
Andersson, Doris SFI AND SFI 57 65 37
Andersson, Mathias El-ämnen ANM 133 57 65 41 / 0731-483241
Axell, Ludvig Industri-ämnen AXL 136 57 65 16
         
Berghällen, Krister Bygg-ämnen BEK Bygg

57 65 24

Bergsten, Björn Bild BEB   0705768633
Bernodt, Eva Sv, re, fi BEE 253 57 65 12
         
Dahlqvist, Anneli SFI DAT SFI 57 65 37
Dursjö, Stefan El-ämnen DUÖ 133 57 65 41
Edvardsson, Ann-Sofie Sv, sp EDA 253 57 65 12
Edvardsson, Per Ek-ämnen EDN 149 57 65 28
Ekdahl, Torben En, sv EKL 247 57 65 13
Ekros, Lars Sh, ge EKS 241 57 65 15
Elofsson, Susanne Vård-ämnen ELS K-161 57 65 22
Emanuelsson, Peter Sva, idh EMN 168 57 65 23
Fogelström, Christoffer Hi, en FOM 247 57 65 13
Fält Nilsson, Jennie Ma, id FNN 168 57 65 23
Hartman, Katarina Te-ämnen, uf HAN  142 57 65 17
Hellberg, Catharina En, fr HEG 247 57 65 13
Hjertén, Patrik Ek-ämnen HJN 149 57 65 28
         
Johansson, Anette Ma, bi JOA 142 57 65 17
Johansson, Madeleine Sh, hi JON 150 57 65 18
Josefsson, Markus Industri-ämnen MJO 136 57 65 16
         
Kaas, Malin Re, hi UBT 154 57 65 19
Karlsson, Mikael Id, re KAN 241 57 65 15
Karlsson, Tobias Sv, hi CAT 253 57 65 12
Karp Alf, Kerstin Sv, en ALF SFI 57 65 37
Kocan, Senabija Ps, nk, ped KON 168 57 65 23
         
Lid, Claes Bygg-ämnen LID Bygg 57 65 24 
Litzell, Margaretha Vo-ämnen LIL K-161 57 65 22
Magnusson, Emelie Sva, re MOE 168 57 65 19
Mörfeldt, Camilla Sh, bi MÖT 150 57 65 18
         
Nielsen, Carolina Sva, sl NIN 168 57 65 23
Nilsson, Hanna En, SFI NIL 154 57 65 19
Nordqvist, Adam Sh NOT 133 57 65 13
         
Ochoa-Echevarria, Juan-José Musik OEA Kulturskolan  
Olsson, Mats Ma, fy OLM 142 57 65 17
         
Said, Farida Modersmål KAM 154 57 65 19
Scholutz, Skoglund, Caroline En, sv SCZ 247 57 65 13
Stensson, Ann-Louise SFI STA SFI 57 65 37
Svensson, Gunvor SFI GUN SFI 57 65 37
Svensson, Sören Ma, fy SVN 142 57 65 17
Walther, Susanne Ty, en WAR 247 57 65 13
Weiner, Lars Ma, fy WER 142 57 65 17
Vernersson, Per Ek-ämnen VEN 150 57 65 28
Wireklev, Kathleen Ma, ke WIV 150 57 65 18
Öberg, Alexander Id, bi, nk NIO 150 57 65 18
Östberg, Marica Nk, bi, ge ÖSG 150 57 65 18
Café Stenen
Valbrant, Berit Innehavare     57 65 10
Olsson, Bibi       57 65 10