Personal

Personalförteckning Tranemo Gymnasieskola. Du kan få information om personals e-postadresser genom att klicka på namnet. Vill du se lärarens schema kan du följa länkarna i tabellen. Du hittar också schemat under fliken ’Nyttolänkar’ i menyn längst upp.

Övrig personal

57 64 70

 

Tranemo Gymnasieskola
Namn Befattning / Ämne(n) Schema Sal / Programansvar Telefon
Skolledning
Johansson, Lars-Gunnar Gymnasiechef/rektor BA, EL, HA, IN, VO 57 65 09
Claesson, Magnus Biträdande Rektor SFI, VUX, SÄRVUX, Expeditionspersonal 57 65 25
Egbo, Sven-Olof Biträdande Rektor Yrkesprogramen 57 65 01
Persson, Annika Bitr. rektor / Samordnare IM 57 65 32
Ramsing, Christofer Planeringsledare 0731-48 32 04
Administration
Claesson, Catharina Skoladministratör 57 65 07
Jarl, Marianne Skoladministratör 57 65 00
Wensby, Hanna Skoladministratör 57 65 02
Bibliotek
Lindqvist, Sarah Bibliotekarie 166 57 65 20
Elevhälsa
Karlsson, Gudrun Skolsköterska Medborgarhuset 57 65 06
Kwiatkowska-Bularz, Agata Skolläkare
Börjesson, Katrin Kurator Medborgarhuset 57 65 14
Fritidsledare
IT
Cocked, Jan IT-ansvarig 128A 57 65 46
IM-samordnare
Persson, Annika IM-samordnare Medborgarhuset 57 65 32
Lärcentrum och lärling
Egbo, Sven-Olof Lärlingssamordnare 203 57 65 01 / 0766-43 06 40
Specialpedagog
Magito, Anki Specialpedagog Medborgarhuset 57 65 21
SYV
Paulsson, Lotta Studie och yrkesvägledare 110A 57 65 03
Claesson, Magnus Studie och yrkesvägledare 110A 0731-48 31 61
Vaktmästare
Dahlqvist, Bruno Vaktmästare Vaktmästeriet 122 57 65 04
Grundén, Johannes Vaktmästare Vaktmästeriet 122 57 65 04
Josefsson, Martin Vaktmästare
Lärare
Alf, Kerstin sv, en ALF SFI 57 65 37
Alvarez Björk, Ana sp, sv ALV 253 57 65 12
Amin, Thanaa IM-Språkintroduktionen AMN 154 57 65 23
Amin, Zaid im-sluss AMI 168 57 65 23
Andersson, Carina sfi ANO SFI 57 65 37
Andersson, Doris sfi AND SFI 57 65 37
Berghällen, Krister byggämnen BEK Bygg 57 65 24
Bergsten, Björn bild BEB  0705768633
Bernodt, Eva sv, re, fi BEE 253 57 65 12
Berrada Gouzi, Ulrika en, fr LAU 247 57 65 13
Dahlqvist, Anneli IM-Språkintroduktionen DAT 154 57 65 19
Davidsson, Lovisa IM-Språkintroduktionen DAL 253 57 65 XX
Dursjö, Stefan El, energi DUÖ 133 57 65
Edvardsson, Ann-Sofie sv, sp EDA 253 57 65 12
Edvardsson, Per ha-ämnen EDN 149 57 65 28
Egbo, Sven-Olof el EGO 203 57 65 01
Ekros, Lars sh, ge EKS 241 57 65 15
Elofsson, Susanne vård- och omsorg ELS K-161 57 65 22
Fogelström, Christoffer hi, en FOM 247 57 65 13
Gustafsson, Helena sfi 142 57 65 37
Hartman, Katarina te-ämnen, uf HAN 142 57 65 17
Hellberg, Catharina en, fr HEG 247 57 65 13
Hjertén, Patrik ek HJN 149 57 65 28
Isaksson, Anna na ISN 149 57 65 12
Johansson, Anette ma, bi JOA 150 57 65 17
Jonsson, Kenneth vo KJO K-161 57 65 22
Johansson, Madeleine sh, hi JON 150 57 65 18
Josefsson, Markus industritekniska MJO 136 57 65 16
Kaas, Malin sva UBT 154 57 65 19
Karlsson, Mikael id, re KAN 253 57 65 12
Kellner, Michael industritekniska KER 136 57 65 16
Klaesson, Susanne IM-Språkintroduktionen KLN 168 57 65 23
Kocan, Senabija KON 168 57 65 23
Litzell, Margaretha vo-ämnen LIL K-161 57 65 22
Lundgren, Lena sv, sva LUL 253 57 65 12
Lövgren, Ingela sv, sva LÖI SFI 57 65 37
Magnusson, Emelie sva MOE 154 57 65 19
Mörfeldt, Camilla sh, bi MÖT 150 57 65 18
Nielsen, Carolina imi NIN 168 57 65 23
Nilsson, Dan Ekonomi NIS 149 57 65 28
Nilsson, Hanna IM-Språkintroduktionen NIL 154 57 65 19
Fält, Nilsson, Jennie ma, id FNN 133 57 65 23
Noord, Gull-Maj sfi SFI 57 65 37
Nordqvist, Adam sh NOT 133 57 65 13
Ochoa-Echevarria, Juan-José musik OEA 142
Olofsson, Magnus OLN 133 57 65 15
Olsson, Mats ma, fy OLM 142 57 65 17
Said, Farida en, sv KAM 247 57 65 19
Salwèn, Irma bi, fy, ke, nk SAW 247 57 65 18
Scholutz, Skoglund, Caroline en, sv SCZ 247 57 65 13
Shouedi, Markos sfi SHI SFI 57 65 37
Sten, Eva ha-ämnen STN 149 57 65 28
Stensson, Ann-Louise sfi STA SFI 57 65 37
Svensson, Sören ma, fy SVN 142 57 65 17
Walther, Susanne ty, en WAR 247 57 65 13
Weiner, Lars ma, fy WER 142 57 65 17
Wenäll, Maria ke WEL 150 57 65 18
Vernersson, Per ek VEN 150 57 65 28
Wireklev, Kathleen ma, ke WIV 150 57 65 18
Öberg, Alexander Id, bi, nk NIO 150 57 65 18
Östberg, Marica nk, bi, ge ÖSG 150 57 65 18
Café Stenen
Valbrant, Berit Innehavare 57 65 10
Olsson, Bibi 57 65 10
Hessmer, Monica Måltidsansvarig 57 65 26

Ser du någon adress, telefonnummer, e-post etc. som är felaktigt på personallistan kontakta vänligen Sarah Lindqvist så att felaktigheten korrigeras.