Personal

Personalförteckning Tranemo Gymnasieskola. Du kan få information om personals e-postadresser genom att klicka på namnet. Vill du se lärarens schema klicka på lärarens signatur, se i tabellen nedan. Du hittar också schemat under fliken ’Nyttolänkar’ i menyn längst upp.

 

Tranemo Gymnasieskola
Namn Befattning / Ämne   Arbetsrum Telefon
Skolledning
Andersson, Roland Gymnasiechef/rektor HP   203 57 65 09
Claesson, Magnus Bitr. rektor SFI, Komvux, IN, VO   110 57 65 25
         
Persson, Annika Bitr. rektor IM, BA, EE / samordnare IM   202 57 65 32
Ramsing, Christofer Planeringsledare   204 0731-48 32 04
Administration
Claesson, Catharina Skoladministratör   208 57 65 07
Sjögren, Martina Skoladministratör   207 57 65 00
         
Bibliotek
Lindqvist, Sarah Bibliotekarie   166 57 65 20
Elevhälsa
Sjögren Lejon, Therese Skolsköterska   Medborgarhuset 57 65 06
Kwiatkowska-Bularz, Agata Skolläkare    
Snygg, Jessica Kurator   Medborgarhuset 57 65 14
Husmor/kök
Hessmer, Monica Måltidsansvarig   Medborgarhuset 57 65 26
IT
Cocked, Jan IT-ansvarig   128A 57 65 46
IM-samordnare
Persson, Annika IM-samordnare   Medborgarhuset 57 65 32
 
         
Specialpedagog
Magito, Anki Specialpedagog   Medborgarhuset 57 65 21
SYV
Hagrenius, Pia Studie-och yrkesvägledare   110A 57 65 03
Claesson, Magnus Studie-och yrkesvägledare, Vux   110 57 65 25
Vaktmästare
Grundén, Johannes Vaktmästare    122 57 65 04
         
         
Lärare
Alvarez Björk, Ana Sp, sv ALV 253 57 65 12
Amin, Thanaa Sva, en AMN 168 57 65 23
Amin, Zaid Modersmål, ma AMI  142 57 65 17
         
Andersson, Mathias El-ämnen ANM 133 57 65 41 / 0731-483241
Andersson, Miranda Vo-ämnen ARO K-161 57 65 22
Axell, Ludvig In-ämnen AXL 136 57 65 16
Berghällen, Krister Bygg-ämnen BEK Bygg 57 65 24
Bergsten, Björn Bild BEB   0705768633
         
         
Dahlqvist, Anneli SFI DAT SFI 57 65 37
Dursjö, Stefan El-ämnen DUÖ 133 57 65 41
Edvardsson, Ann-Sofie Sv, sp EDA 253 57 65 12
Edvardsson, Per Ek-ämnen EDN 149 57 65 28
Ekdahl, Torben En, sv EKL 247 57 65 13
Ekros, Lars Sh, ge EKS 241 57 65 15
Elofsson, Susanne Vo-ämnen ELS K-161 57 65 22
Emanuelsson, Peter Sva, idh EMN 168 57 65 23
Falk, Johan Ma FAL 141  
Fogelström, Christoffer Hi, en FOM 247 57 65 13
Fält Nilsson, Jennie Ma, id FNN 168 57 65 23
Hartman, Katarina Te-ämnen, uf HAN  142 57 65 17
Hellberg, Catharina En, fr HEG 247 57 65 13
Hjertén, Patrik  Ek-ämnen HJN 149 57 65 28
         
Johansson, Anette Ma, bi JOA 142 57 65 17
Josefsson, Markus In-ämnen MJO 136 57 65 16
         
Kaas, Malin Re, hi UBT 154 57 65 19
Karlsson, Mikael Id, re KAN 241 57 65 15
Karlsson, Tobias Sv, hi CAT 253 57 65 12
         
Kocan, Senabija Ps, nk, ped KON 168 57 65 23
         
Lid, Claes Ba-ämnen LID Bygg 57 65 24 
Litzell, Margaretha Vo-ämnen LIL K-161 57 65 22
Magnusson, Emelie Sva, re MOE 168 57 65 19
Mörfeldt, Camilla Sh, bi MÖT 150 57 65 18
Nielsen, Carolina Sva, sl NIN 168 57 65 23
Nilsson, Hanna En, SFI NIL 154 57 65 19
Nordqvist, Adam Sh NOT 133 57 65 13
Ochoa-Echevarria, Juan-José Musik OEA    
         
         
Petersson, Casper En, hi PES 154 57 65 19
Said, Farida Modersmål KAM  154 57 65 19
Schoultz, Skoglund, Caroline En, sve SCZ 247 57 65 13
Sjöberg, Lisa SFI   SFI 57 65 37
Svensson, Gunvor SFI GUN SFI 57 65 37
Svensson, Sören Ma, fy SVN  142  57 65 17
Topic, Sanel SFI   SFI 57 65 37
Vahtra, Madeleine Sh, hi JON 150 57 65 18
Weiner, Lars Ma, fy WER 142 57 65 17
Vernersson, Per Ek-ämnen VEN 150 57 65 28
Wireklev, Kathleen Ma, ke WIV 150 57 65 18
Öberg, Alexander Id, bi, nk NIO 150 57 65 18
Östberg, Marica Nk, bi, ge ÖSG 150 57 65 18
Café Stenen
Valbrant, Berit Innehavare     57 65 10