Info för dig som ska läsa VOX23

Litteraturlista VOX23 Eleverna bör köpa 2 läromedel , övrig litteratur finns denna terminen att låna. Funktionsförmåga 1 Irene Larsson , Marie Bäcklinder Setterlund Gleerups 2021 ISBN: 978 – 91- 511-0448-5 Gerontologi och geriatrik Eva Lena Lindqvist Gleerups ISBN 978- 91- 511-0445-4

Se studieplaner och betyg på avslutade kurser

Eleverna på Tranemo gymnasieskola har nu möjlighet att själva logga in via en elevingång till Edlevo och där se sina studieplaner och betyg på avslutade kurser. Klicka på rubrik Nyttolänkar. Inloggning ligger under rubrik Elevingång: Edlevo Betyg och studieplaner

TG TIME

Nyfiken på skolan? Vad som händer här? TG TIME heter skoltidningen. Välkomna att läsa den.