Hej drogförebyggare mfl.

Fredagen 31 maj är det Tobaksfria dagen. Årets tema är Skydda barn och unga från tobaksindustrins påverkan!

Vi har gjort en kort film som ni kan använda om ni vill, eller låta er inspireras av och göra en egen.

https://youtu.be/PcMrC9pw2yw

 

Skydda unga – temat för tobaksfria dagen – Tobaksfakta

Alla barn har rätt att förbli tobaksfria | A Non Smoking Generation

 

Allt gott!

 

Med vänlig hälsning

 

Håkan Fransson
Drogförebyggare

Enheten för drogprevention
Socialförvaltningen Öckerö kommun