Specialpedagog

Tillsammans med skolans lärare och övrig personal jobbar jag för att lärandesituationen ska bli så bra som möjligt. Kontakta mig om du vill ha hjälp med dina studier. Kom till mitt arbetsrum i Medborgarhuset, ring 0325-57 65 21 eller skicka e-post till Ann-Cathrine.Magito@tranemo.se

Användbara länkar

NE (Endast sökbar från skolan)
Lexin
Webbmatte (Övningar, förklaringar och filmer. Materialet finns på åtta språk för årskurs 6-9 och på tre språk för gymnasieskolan.)
Matteboken (Förklaringar och övningar i matematik på grundskole- och gymnasienivå)
www.spsm.se (Specialpedagogiska skolmyndigheten)
FMLS (Dyslexiförbundet)
www.attention.se (Intresseorganisation för personer med NPF, anhöriga och yrkesverksamma)​