Sjukanmälan

Sjukanmälan görs direkt till frånvarodatabasen (Skola24) på tel. 0515-86954 på morgonen. Sjukanmälan måste göras varje dag man är sjuk! För att registrera frånvaron måste man ange elevens 10-siffriga personnummer. Observera att frånvaroanmälan måste ske före 12.00 för att den ska gälla dagens datum. Om elev insjuknar under dagen ska eleven kontakta klassföreståndare, elevhälsopersonal eller i sista hand expeditionen.