Vaktmästeri

Bruno

Arbetsuppgifter

Våra huvudsakliga uppgifter är att se till så skolan fungerar rent tekniskt, att elever och personal får den hjälp de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi har också hand om alla 500 nycklar som eleverna använder till sina skåp och ett 100-tal andra nycklar som går till dörrar och annat.

Viktigaste arbete

Att hålla skolan flytande så att alla mår bra och trivs.

Tillgänglig på skolan

Bruno jobbar förmiddagar (7:30-11:30) och Johannes eftermiddagar (12:30-16:30)