Nyttolänkar

Its Learning

https://tranemo.itslearning.com/

Fronter

» Klicka här för att logga in på Fronter
» Användarmanual för Fronter (PDF)
>> Inlogg Fronter19

Mobilityguard

Denna portal är endast avsedd för lärarpersonal. Du byter ditt lösenord under lösenordsbyte och loggar in på lärarportalen med din personliga enigma-kod på länken lärarportal.

» Logga in: Mobilityguard
» Lösenordsbyte

Matsedel

Information om hur man gör för att se matsedeln finns i dokumentet nedan.

» Lathund Skolmaten

Veckoblad

» Veckoblad vecka 48

Läsårsplanering

» Läsårsplanering 19-20 200114

Enkäter 2020

» Länk till trivselenkät ungdomsgymnasiet: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=a014430c3a10

»