Stora entrén

Välkommen till Tranemo Gymnasieskola

Vi vill vara en skola där eleverna utvecklas och genom personligt ansvarstagande för sitt lärande blir väl förberedda för sin framtid, sitt yrkesliv och sina fortsatta studier. Tillsammans skapar vi en skola där elever och personal upplever en god gemenskap, där alla inkluderas och respekteras.

Utvecklingssamtal 25 oktober
Utvecklingssamtal genomförs onsdagen den 25 oktober mellan 8 och 16. Klassföreståndare ansvarar för att varje elev får en tid och att vårdnadshavare, i förekommande fall, bjuds in till utvecklingssamtalet, eller om vårdnadshavare inte har möjlighet att närvara vid utvecklingssamtalet, att vårdnadshavare får en samlad information om sitt barns kunskapsutveckling och studiesituation via ett telefonsamtal eller brev hem. Ytterligare information om utvecklingssamtalen kommer inom de närmaste veckorna.

 

Till dig i 9:an Schema Fronter Mobilityguard

Broschyr» Ladda hem vår broschyr och upptäck varför just du ska välja Tranemo Gymnasieskola.

Facebook

Spotlight

Eleverna i tredje årskursen har varit ute på hajk i olika omgångar tillsammans med lärare Alexander Öberg och Mikael Karlsson. Övernattning, frisk luft och äventyr!