Expedition

Expeditionens öppethållande

07:30 – 15:00  Måndag – fredag

09:15 – 09:30  Stängt för rast

12:15 – 13:15  Lunchstängt

09:00 – 10:00  Torsdagar, Exp möte
(= expeditionen har stängt)

Kafferast runt 14:15 och då finns vi i cafeterian

Telefon: 0325 – 57 65 00

Kontakt

Skoladministratör
Catharina Claesson
TEL: 0325- 57 65 07

Skoladministratör
Marianne Jarl
TEL: 0325- 57 65 00

Skoladministratör
Hanna Wensby
TEL: 0325- 57 65 02

Skoladministratörernas ansvarsområden

Catharina Claesson
• Elevintag
• Elev- och betygsregistrering
• Inackorderingstillägg
• Skolskjutsar
• APL-ersättning
• Prövningar
• Div. adm. uppgifter
Marianne Jarl
• Inackorderingstillägg & apl-ersättning
• Inköp av materiel och läromedel
• Fakturahantering – Externt och internt
• Ekonomiuppföljning med kontoansvarig lärare
• Information/intern tv
• Div. adm. uppgifter
Hanna Wensby
Vikarieanskaffning
• Assisterar rektorerna
• Personalredogörare