Blanketter

Du hämtar hem önskat dokument genom att klicka på någon av nedanstående länkar.

För dig som går på gymnasiet

» Ansökan om ändring av studiegång(PDF)
>> Ansökan om avbrott av studier (PDF)
» Checklista vid avbrott – blankett för återlämnandet av dator, läromedel och nycklar (PDF)
» Ledighetsansökan (PDF)
» Mat och reseersättning vid APL (PDF)

Ansökan konto skola24

SFI

Ansökan till SFI

Lärling

» Till handledare
» Till elever

Övrigt

» Ansökan om inackorderingstillägg (PDF)
»Information och anvisningar om inackorderingstillägg
» Ansökan om resebidrag (PDF

» Ansökan vård och omsorg vux PDF

Prövning

Prövningsdagar under läsåret 23/24

Prövningsdag TIS 2023-10-31, anmälan senast MÅN 2023-10-02

Prövningsdag TIS 2024-04-02, anmälan senast TIS 2024-03-05

Prövningsdag LÖR 2024-06-08, anmälan senast MÅN 2024-05-06

 Prövningarna är mellan kl 08.00-12.00

Prövningar på SFI sker vid ordinarie provtillfälle, för mer information kontakta SFI

Anmälan till prövning