Blanketter

Du hämtar hem önskat dokument genom att klicka på någon av nedanstående länkar.

För dig som går på gymnasiet

» Ansökan om ändring av studiegång(PDF)
>> Ansökan om avbrott av studier (PDF)
» Checklista vid avbrott – blankett för återlämnandet av dator, läromedel och nycklar (PDF)
» Mat och reseersättning vid APL (PDF)

Ansökan konto skola24

Ledighetansökan görs digitalt genom konto i skola24

Överenskommelse för lån av elevdator

Nedanstående länk kan du som elev (över 18 år) eller målsman ingå en överenskommelse med skolan om lån av dator, läsplatta eller Chromebook till elev.
Överenskommelsen ska fyllas i inför utlämning av dator av vårdnadshavare, av annan av skolan godkänd i vårdnadshavarens ställe eller elev över 18 år.
https://sjalvservice3.tranemo.se/s/overenskommelse-elevdatorer-tranemo
Vid frågor eller funderingar kring detta kontakta Jan Cocked 0325-57 65 46

SFI

Ansökan till SFI

Lärling

» Till handledare
» Till elever

Övrigt

» Ansökan om inackorderingstillägg (PDF)

Bestämmelser för inack. LÅ 23 – 24

Bestämmelser för inack. LÅ 24-25
» Ansökan om resebidrag (PDF

» Ansökan vård och omsorg vux PDF

Prövning

Anmälan till prövning

Prövningsdagar under läsåret 23/24

Prövningsdag LÖR 2024-06-08, anmälan senast MÅN 2024-05-06

 Prövningarna är mellan kl 08.00-12.00

Prövningsdagar under läsåret 24/25

Prövningsdag Onsdag 24-09-25, anmälan senast Måndag 24-08-26

Prövningsdag Tisdag 24-10-29, anmälan senast Tisdag 24-10-01

Prövningsdag Tisdag 25-04-15, anmälan senast Tisdag 25-03-18

Prövningsdag Fredag 25-06-06, anmälan senast Tisdag 25-05-06

OBS! Vid varje prövningsdag får man bara göra en prövning.

Prövningarna är mellan kl 08.00-12.00

Prövningar på SFI sker vid ordinarie provtillfälle, för mer information kontakta SFI