Samhällsvetenskapsprogrammet

Programmet ger dig stora möjligheter till fortsatta studier och är särskilt lämpligt för dig som vill läsa vidare inom det samhällsvetenskapliga området på universitet och högskola.

Nyfiken på samhäll? Klicka här

Inriktning beteendevetenskap

Inom inriktningen beteendevetenskap fokuserar vi på människan och hennes relationer till andra. Viktiga inslag är analys av ledarskap, grupper och grupprocesser samt identiteter och hur dessa kan skapas och förändras över tid. En annan viktig del handlar om kommunikation och om hur vi kommunicerar med varandra i olika situationer.

Inriktning samhällsvetenskap

På den samhällsvetenskapliga inriktningen fokuserar vi på människan och samhället. Studier av människans olika livsvillkor genomsyrar inriktningen. Det globala perspektivet får stort utrymme och du får lära dig hur det internationella samhället är uppbyggt.

 

Kontakt

Lärare
Ann-Sofie Edvardsson
TEL: 0325- 57 65 12

 

Här hos oss!

Våra undervisningsgrupper är ofta små. Detta gör att du som är elev blir sedd och bekräftad. Hos oss har eleverna stort inflytande över undervisningens upplägg och arbetssätt. Vi har ett klimat där alla kan känna sig trygga och alla får komma till tals. I klassrummet har vi mycket diskussioner och debatter. Gästföreläsare är ett återkommande inslag i undervisningen. Genom åren har vi också gjort studieresor både i Sverige och utomlands.

Poängplaner

Poängplan är en förteckning över alla de kurser du kommer att läsa under din gymnasietid.