Program

Hos oss på Tranemo Gymnasieskola får alla elever låna en personlig bärbar dator under hela studietiden. Datorn kan du som elev sedan köpa ut för en mindre kostnad. Alla elever som bor längre bort än 4 km från allmänna kommunikationer får framskjuts till busshållplatsen av skolan.

Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet (EK)Ett program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik eller att driva företag. Efter gymnasiet kan du söka jobb inom ekonomiområdet eller läsa vidare på högskola. Du får en såväl praktisk som teoretisk utbildning. Bland annat genom flera besök på företag och genom att själv få driva företag inom Ung Företagsamhet. Vi har bara en inriktning men, förutom ekonomi, innehåller den 200p juridik och 200p entreprenörskap. Hos oss behöver du inte välja inriktning, det har vi gjort åt dig. Vi har inriktningen: Ekonomi

Naturvetenskapsprogrammet (NA)Ett program för dig som är intresserad av hur vår värld, natur och vi själva är uppbyggda, fungerar och utvecklas. Du får en bred utbildning i de naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Det ger dig möjlighet att se vår värld och omgivning med en naturvetenskaplig syn. Vi har inriktningen: Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)Ett program för dig som är intresserad av din omgivning, samhällsutveckling och politik. Samhällets uppbyggnad, begrepp som makt, demokrati, kommunikation, genus, miljö och det hållbara samhället är viktiga hörnpelare i programmet. Vi har inriktningarna: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet (TE)Ett program för dig som är intresserad av design och produktutveckling. Du får arbeta med moderna dataprogram där du kan designa, konstruera och utveckla nya och gamla produkter. Även designprocess och designmetodik behandlas i programmet.Vi har inriktningen: Design och produktutvecklingYrkesprogram – Samtliga program kan ge Högskolebehörighet

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)Ett program som ger dig de grundläggande kunskaper som du behöver inom byggbranschen. Som byggnadsarbetare får du ett omväxlande och rörligt yrke där du träffar många människor och det du tillverkar som byggare kommer att stå kvar länge. Vi har inriktningen: Husbyggnad

El- och energiprogrammet (EE)El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion eller datorer och kommunikation. Du får lära dig produktion, installation och distribution av system för el men också om el- och energiteknik, automation, data och kommunikationsteknik. Stor vikt lägger vi vid arbetsmiljö och säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet. Utbildningen är skolförlagd med praktikperioder (APL). Vi har inriktningarna:

  • Automation med yrkesutgång automations- och serviceelektriker
  • Elteknik med yrkesutgång installationselektriker

Industritekniska programmet (IN)Programmet ger en grundläggande yrkesutbildning för att du skall kunna arbeta inom modern industriteknisk produktion. Du kommer att få kunskaper för att kunna arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och sammanfogning. Utbildningen sker i nära samarbete med det lokala näringslivet. Vi har Inriktningarna:

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)Ett program för dig som är intresserad av människor, kropp och själ. Under gymnasietiden får du kunskap och praktisk erfarenhet av vård- och omsorgsarbete inom kommun och landsting, där du senare kan söka jobb. Du kan göra val så att du får grundläggande behörighet för högskolestudier. Programmet erbjuds även som lärling. Läs mer här

Utbud

Tranemo Gymnasieskola är en skola som sätter eleverna och deras utbildning i centrum. Skolan kombinerar närhet och gemenskap med undervisning av högsta kvalitet.

Vi har under flera år placerat oss i det absoluta toppskiktet när det gäller hur många elever som får arbete och behörighet till högskolan efter avslutad utbildning. Undersökningen gjordes av Sveriges kommuner och landsting.

Vår främsta resurs är engagerad och välutbildad personal som sätter dig, din utbildning och din framtid först. Här finns modern utrustning och välutrustade moderna lokaler. Vi har ett nära samarbete med näringslivet och har ett aktivt internationellt arbete.

Broschyr

Är under arbete

Innehåll (Gå direkt till)

Högskoleförberedande
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Yrkesprogram
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet

Vård- och omsorgsprogrammet
Övrigt
Programväljaren