SFI

Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Man har rätt att studera på SFI när man:

 • är vuxen
  (från och med 1 juli det år man fyller 16)
 • inte har grundkunskaper i svenska
 • är folkbokförd i en kommun

Studievägar

Utbildningen utgörs av tre olika studievägar:

SFI 1

  • : kurserna A, B, C och D

SFI 2

  • : kurserna B, C och D

SFI 3

  : kurserna C och D
tranemo-gymnasium2-2
 • Varje kurs tydliggör progressionen inom utbildningen där du har möjlighet att planera dina studier med hjälp av mål som kan uppnås inom rimlig tid.
 • För dig som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter eller som är litterat men inte behärskar det latinska alfabetet ingår även kurser i läs- och skrivinlärning.

Kontakt

Rektor för vuxenutbildningen
Lars-Gunnar Johansson
TEL: 0325- 57 65 09

SFI-lärare
Kerstin Alf
TEL: 0325- 57 65 37

SFI-lärare
Carina Andersson
TEL: 0325- 57 65 37

SFI-lärare
Doris Andersson
TEL: 0325- 57 65 37

SFI-lärare
Ingela Lövgren
TEL: 0325- 57 65 37

SFI-lärare
Ann-Louise Stensson
TEL: 0325- 57 65 37

Länkar

» Skolverkets kursplan

När du ansökt och blivit antagen placeras du på den studieväg och kurs som bäst passar dig beroende på dina förutsättningar och mål.

Betyg

För kurserna A – D sätts betyg efter genomförd och avslutad kurs. I läs – och skrivinlärning sätts inte betyg.

Ansökan

Anmälan till SFI görs skriftligt på anmälningsblanketten nedan. Blanketten skickas till Tranemo Gymnasieskola, Brogatan 11, 514 80 Tranemo. Det går också bra att komma till skolans expedition för att lämna in ansökan och få hjälp att fylla i den om det behövs. Det är viktigt att ha med personbevis. För att få läsa på SFI måste man ha uppehållstillstånd och fullständigt personnummer. Man blir sedan kallad till inskrivningssamtal på SFI.

När man får börja sina studier på SFI meddelas vid inskrivningssamtalet. Målet är att du ska kunna starta så tidigt som möjligt. Men på grund av att det är många som går på SFI kan du få vänta lite. Reglerna (Skollagen) som vi följer är:

”Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader.

Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till utbildning i svenska för invandrare hos kommunen. Lag (2010:877).” Skollagen kap 22, §11.

» Hämta hem blankett för ansökan SFI (PDF)

Skolverkets kursplan

» Skolverkets kursplan
På denna sida hittar du kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare översatt till 24 olika språk.

SFI rutiner och riktlinjer

Hur vi arbetar på SFI beskrivs i dokumentet SFI rutiner och riktlinjer (PDF).