Teknikprogrammet

Detta är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred utbildning. Programmet ger dig en god grund för fortsatta studier eller arbete inom många olika tekniska områden.

Du kommer att få goda kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling, samt fysik och matematik. Du lär dig att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Det innebär att du får följa hela utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt. Efter dina gymnasiestudier kan du utbilda dig till exempelvis högskoleingenjör,
CAD-konstruktör, designer eller civilingenjör.

Kontakt

Lärare
Katarina Hartman
TEL: 0325- 57 65 17

Inriktning: Design och produktutveckling

Här får du grundläggande kunskaper och färdigheter i att designa, konstruera och utveckla nya produkter. Vi arbetar med moderna dataprogram och du får även lära dig designprocess och designmetodik.

Här hos oss!

Kontakten mellan lärare och elever är väldigt viktig för oss och vi har mycket diskussioner både under och efter lektionerna. Du får tillfälle att knyta viktiga kontakter inför framtiden med dessa företag vid olika studiebesök.

Poängplaner

Poängplan är en förteckning över alla de kurser du kommer att läsa under din gymnasietid. Du som börjar hos oss år 2019 kommer att gå i årskurs TE19. Övriga poängplaner gäller elever som redan går på skolan.

» Poängplan för årskurs 19 (PDF)

» Poängplan för årskurs 17 (PDF)
» Poängplan för årskurs 16 (PDF)