Teknikprogrammet

Detta är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred utbildning. Programmet ger dig en god grund för fortsatta studier eller arbete inom många olika tekniska områden.

Du kommer att få goda kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling, samt fysik och matematik. Du lär dig att analysera behov och utveckla idéer, designa och konstruera. Du får kunskaper kring olika produktionsprocesser och hållbart företagande. Det innebär att du får följa hela utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt. Efter dina gymnasiestudier kan du utbilda dig till exempelvis Civil- eller Högskoleingenjör, CAD-konstruktör, Designer.

 

Kontakt

Lärare
Katarina Hartman
TEL: 0325- 57 65 17

 

Inriktning: Design och produktutveckling

Här får du grundläggande kunskaper och färdigheter i att visualisera, designa, konstruera och utveckla nya produkter. Vi lägger även stort fokus på processförståelse och problemlösning. Vi vill skapa ett helhetstänk kring utvecklingsprocess och produktion samt ge inblick i moderna affärsmodeller.
Vi har ett unikt samarbete med flertalet lokala företag. Med företagsförlagda utbildningsinslag har vi möjlighet att bygga en aktuell och verklighetsförankrad utbildning med goda tekniska kunskaper, som gör dig redo för både jobb och fortsatta studier.

Profil: Teknisk Design & Entreprenörskap

Utvecklings- och Designprocess, Kommunikation och Marknadsföring
Under tredje året ges möjlighet att jobba med Ung Företagsamhet. Det innebär att du får starta ett eget ”verkligt” företag med allt vad det innebär av produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

Profil: Industriell Design & Produktionsprocesser

Utvecklings- och Designprocess, Produktionsteknik och Produktionsprocesser
Möjlighet till företagsförlagt lärande och skarpa uppdrag i samarbete med lokala företag.
Under ditt tredje år gör du ditt gymnasiearbete i samband med ett skarpt projekt.

Här hos oss!

Kontakten mellan lärare och elever är viktig för oss och vi har mycket diskussioner både under och efter lektionerna. Du får tillfälle att knyta viktiga kontakter inför framtiden med företag vid olika studiebesök och företagsförlagda kursmoment.

Samarbetspartners

AP&T, Ardagh, Vibo, Ray, Teknos, Maskinservice Tranemo, Nexans, Svedbergs, Tidbecks.

Poängplaner