Skolledning

Tranemo Gymnasieskola och Tranemo vuxenutbildning är en verksamhet med gemensam skolledning.

Roland Andersson: Gymnasiechef/rektor för högskoleförberedande programmen EK, NA, SA och TE.

Sven-Olof Egbo: Biträdande rektor för yrkesprogrammen BA, EE, IN och VO.

Magnus Claesson: Biträdande rektor för vuxenutbildningen

Annika Persson: Biträdande rektor för IM-programmen.

Christofer Ramsing: Planeringssamordnare.

Kontakt

Gymnasiechef/rektor

Roland Andersson

TEL: 0325-57 65 09

Biträdande rektor

Sven-Olof Egbo

TEL: 0325-57 65 01

Biträdande rektor

Magnus Claesson

TEL: 0325-57 65 25

Biträdande rektor

Annika Persson

TEL: 0325-57 65 32

Planeringssamordnare

Christofer Ramsing

TEL: 0731-48 32 04