Skolledning

Tranemo Gymnasieskola och Vuxenutbildning är en verksamhet med gemensam skolledning.

Lars-Gunnar Johansson, gymnasiechef/rektor: yrkesprogrammen BA, EE, HA, IN och VO, samt vuxenutbildningen i Tranemo, inklusive SFI.

Claes-Håkan Martinsson, rektor: högskoleförberedande programmen EK, NA, SA och TE.

Christofer Ramsing, biträdande rektor: introduktionsprogrammen Individuellt alternativ IMIND och Språkintroduktion IMSPR