Skolledning

Tranemo Gymnasieskola och Vuxenutbildning är en verksamhet med gemensam skolledning.

Lars-Gunnar Johansson, gymnasiechef/rektor: högskoleförberedande programmen EK, NA, SA och TE.

Sven-Olof Egbo: yrkesprogrammen BA, EE, IN och VO.

Magnus Claesson: SFI + expeditionspersonalen + särvux och komvux.

Annika Persson: IM-programmen.

Christofer Ramsing: Planeringssamordnare.

Kontakt

Gymnasiechef/rektor

Lars-Gunnar Johansson

TEL: 0325-57 65 09

Biträdande rektor

Sven-Olof Egbo

TEL: 0325-57 65 01

Biträdande rektor

Magnus Claesson

TEL: 0731-48 31 61
TEL: 0325-57 65 25

Biträdande rektor

Annika Persson

TEL: 0325-57 65 32

Planeringssamordnare

Christofer Ramsing

TEL: 0731-48 32 04