Elevinformation

Stipendier och priser

Det finns ett antal olika stipendier att söka för dem som bor i Tranemo kommun. Varje stiftelse har sina egna bestämmelser om ändamål för de utdelade stipendierna, och vem som har rätt att söka. Det finns också ett medborgarpris som varje år tilldelas olika områden. Mer information finns här.

Inga-Christina och Håkan Larssons stiftelse

Information till vårdnadshavare från Kosten Tranemo kommun.

Från och med läsårsstarten hösten -21 inför Kosten i Tranemo kommun en e-tjänst för specialkost.
Alla med behov av specialkost ska göra en nyanmälan via tjänsten för att säkerställa att kosten tillgodoses. Tjänsten finns tillgänglig på kommunens hemsida under E-tjänster – Barn och utbildning – måltider skola och förskola. Eller via länken https://sjalvservice.tranemo.se/s/specialkost

Vid frågor kontaktar du Kosten Tranemo kommun Andreas Palmquist Enhetschef skola förskola 0325–576160

 

Här kommer länken för Studentutspringet Tranemo Gymnasieskola 2021: