Elevinformation

Inför skolstart ht 2022!


Tisdag 16 augusti

08:15 Upprop i biografen för år 1.

09:15 Upprop i biografen på IM-programmen.


Onsdag 17 augusti

År 1: är med mentor kl 08:05-09:15. Fortsatt introduktion med mentor.
År 2: samling i biografen kl 08:05. Därefter följer klassen med mentor till sin sal för fortsatt information fram till kl 09:15.
År 3: samling i biografen kl 08:35. Därefter följer klassen med mentor till sin sal för fortsatt information fram till kl 09:15
Läsning enligt schema för samtliga årskurser från kl 09:30 denna dag och fortsatta veckan.

Information till vårdnadshavare från Kosten Tranemo kommun.

Från och med läsårsstarten hösten -21 inför Kosten i Tranemo kommun en e-tjänst för specialkost.
Alla med behov av specialkost ska göra en nyanmälan via tjänsten för att säkerställa att kosten tillgodoses. Tjänsten finns tillgänglig på kommunens hemsida under E-tjänster – Barn och utbildning – måltider skola och förskola. Eller via länken https://sjalvservice.tranemo.se/s/specialkost

Vid frågor kontaktar du Kosten Tranemo kommun Andreas Palmquist Enhetschef skola förskola 0325–576160

Här kommer länken för Studentutspringet Tranemo Gymnasieskola 2021: