Elevinformation

 

Information till vårdnadshavare från Kosten Tranemo kommun.

Från och med läsårsstarten hösten -21 inför Kosten i Tranemo kommun en e-tjänst för specialkost.
Alla med behov av specialkost ska göra en nyanmälan via tjänsten för att säkerställa att kosten tillgodoses. Tjänsten finns tillgänglig på kommunens hemsida under E-tjänster – Barn och utbildning – måltider skola och förskola. Eller via länken https://sjalvservice.tranemo.se/s/specialkost

Vid frågor kontaktar du Kosten Tranemo kommun Andreas Palmquist Enhetschef skola förskola 0325–576160

 

Här kommer länken för Studentutspringet Tranemo Gymnasieskola 2021: