Inga-Christina och Håkan Larssons Stiftelse

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom donationer och andra stödformer, främja och inspirera elever från Tranemo Kommun att vidareutbilda sig på Högskolor och Universitet.

Detta sker främst, men inte enbart, genom donationer till Tranemo Gymnasieskola eller närliggande verksamhet med syfte att:

 • Öka skolans attraktivitet
 • Utveckla och höja kvaliteten på studieförberedande utbildningar
 • Inspirera och stimulera elever till fortsatta högre studier

Regler för ansökan

Ansökan till stiftelsen kan göras två gånger om året, senast den första maj och första november.

 • Minsta belopp att ansöka är ett (1) prisbasbelopp
 • Ansökan ska innehålla:
  * Projektets namn
  * Kontaktperson
  * Projektbeskrivning (Syfte, mål och genomförande)
  * Beräknad kostnad

Ansökan skickas till:
Inga-Christina och Håkan Larssons Stiftelse
c/o Tranemo Textil Box 207
514 24 Tranemo
Epost: larsson.stiftelse@tranemo.com