Vård- och omsorg (VOX)

Vuxenutbildning Vård- och omsorg

Vi erbjuder kurser från Vård- och omsorgsprogrammet för dig som är intresserad av att arbeta med människor både till kropp och själ. Du lär dig hur människor fungerar och får kunskap om hur kroppen är uppbyggd. Du får även kunskap om vanliga sjukdomar och hur de behandlas och förebyggs. En viktig del inom vård- och omsorgskurser är kunskapen om bemötande och hur man förhåller sig till andra människor på ett yrkesmässigt sätt. Vi erbjuder ett kurspaket som omfattar tre terminer och totalt 1550 poäng.

Du kan också att läsa enstaka kurser ur detta paket.

Poängplan ht 23

» Poängplan ht 21

» Boklista

Litteraturlista VOX23

Eleverna bör köpa 2 läromedel , övrig litteratur finns denna terminen att låna.

Funktionsförmåga 1 Irene Larsson , Marie Bäcklinder Setterlund Gleerups 2021

ISBN: 978 – 91- 511-0448-5

Gerontologi och geriatrik Eva Lena Lindqvist Gleerups

ISBN 978- 91- 511-0445-4

Yrkespraktik

Under utbildningen får du kunskap och praktisk erfarenhet inom vård och omsorg samt hemsjukvård. Din yrkespraktik omfattar 12 veckor av din utbildning och förläggs på arbetsplatser inom vård och omsorg. Skolan anordnar praktikplatserna.

Utbildningen kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg samt arbete med personer med funktionsnedsättningar.

Du kan även söka tjänst som undersköterska inom hemsjukvård, primärvård eller sjukvård. Utbildningen kan också förbereda för eget företagande inom området.