Studentinformation

Student 2018

Studentbal, onsdag 13 juni.

Studentexamen, fredag 15 juni. Utsläppet sker kl. 14.30 på Medborgarplatsen. 

Information för dig som går i trean

Återlämning eller utköp av dator

Du som går i trean och slutar nu till sommaren skall lämna tillbaka din skoldator till IT-luckan senast den 11 juni 2018. Det är viktigt att datorerna blir återlämnade senast detta datum eftersom de är leasade (hyrda) och skall returneras till vår leverantör. Efter utsatt tid finns det ingen möjlighet att återlämna någon dator. Är inte datorn återlämnad inom den föreskrivna tiden kommer datorn att faktureras (du får betala) 3500 kronor för en Mac-Book och 1500 kronor för en PC-dator.

Vill du behålla/köpa ut din skoldator skall du kontakta IT-luckan före den 1 juni. Medtag dator så får du ett intyg/betalningsunderlag som du tar med dig till expeditionen för att betala med betalkort. Datorn måste då bli betald av dig senast den 8 juni. Betalar du till expeditionen på detta sätt får du 200 kr rabatt oavsett om det är en PC eller Mac.
Vet du redan idag att du vill köpa ut datorn kontakta IT-luckan så snart som möjligt, vänta inte till sista dagen!