Inför skolstart!

Tisdag 16 augusti
08:15 Upprop i biografen för år 1.
09:15 Upprop i biografen på IM-programmen.

Onsdag 17 augusti
År 1: är med mentor kl 08:05-09:15. Fortsatt introduktion med mentor.

År 2: samling i biografen kl 08:05. Därefter följer klassen med mentor till sin sal för fortsatt information fram till kl 09:15.

År 3: samling i biografen kl 08:35. Därefter följer klassen med mentor till sin sal för fortsatt information fram till kl 09:15

Läsning enligt schema för samtliga årskurser från kl 09:30 denna dag och fortsatta veckan.