Tänk på…

Att hålla distans, sitt inte fler vid borden än anvisat och kom ihåg att alla behöver hjälpas åt för att minska riskerna. Vi är alla i samma båt. Tänk på att ta hänsyn till varandra.